ΡΙΝΙΚΟΙ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ

Ζήσης Αθανάσιος

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΙΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ
Οι ρινικοί πολύποδες αποτελούν μια από τις πιο συχνές αιτίες δυσχέρειας της αναπνοής. Είναι διαφανείς και μαλακής σύστασης μάζες, οι οποίες συνήθως προέρχονται από τους κόλπους του προσώπου (ιγμόρεια άντρα-μετωπιαίοι κόλποι-ηθμοειδείς κυψέλες) και αρχίζουν να γίνονται αντιληπτές όταν μεγαλώνουν σε μέγεθος τόσο, ώστε να καταλαμβάνουν κατά μεγάλο μέρος ή και τελείως τις ρινικές θαλάμες (ρουθούνια). Στο μεγαλύτερό τους ποσοστό, οι ρινικοί πολύποδες είναι αλλεργικής αιτιολογίας, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο.